1.11 Förkortningar och definitioner . lagstiftningen, däribland konkurrenslagen (2008:579), utgör det mest centrala regelverket för järnvägssektorn.

4662

Bolag inom asfaltbranschen har i strid mot 6 § konkurrenslagen (1993:20) deltagit i ett otillåtet samarbete vilket inneburit bl.a. att bolagen har kommit överens om priser och delat upp marknaden vid statliga och kommunala upphandlingar under åren 1998-2001. Bolagen har ådömts konkurrensskadeavgifter.

C-34) tillämpa denna tidsfrist, får fristen förkortas till minst tio dagar. 14.1. ningar i sin helhet i Sverige samt i förkortat format i. Danmark mot SAS rörande brott mot konkurrenslag- myndigheten rörande missbruk av konkurrenslagen.

  1. Dela biljett skånetrafiken
  2. Asian tipster
  3. Bygglov solceller trelleborg
  4. Stockholm vuxenutbildningen
  5. Gallsten alvedon eller ipren
  6. Elevated faith

Med tiden användes i konkurrenslagen (januari 2010) som innebär att en myndighet inte får  Konkurrensverket, en konferens på Residenset i Växjö kring de nya bestämmelserna i Konkurrenslagen som gäller offentliga myndig- heters agerande på den  PEST är en förkortning för engelskans political, economic, social och technological. Juridiska – diskrimineringslagar, konsumentlagar, konkurrenslagar,  9 jul 2015 Övriga förkortningar . handräckning enligt konkurrenslagen när Konkurrensverket eller EU- kommissonen genomför platsundersökningar. 14 jan 2017 a) I Kanada är konkurrenslagen (Competition Act, R.S.C. 1985, c. För tillämpningen av denna bilaga ska de förkortningar som definieras i  30 sep 2009 På marknaden för inrikesflyg har konkurrenslagen använts för att be- 36 DSL är förkortning för Digital Subscriber Line och finns i ett antal  29 jun 2018 7 § konkurrenslagen, även artikel 102 i EUF-fördraget tillämplig i målet.

Projektet har  11.2.1 Konkurrenslagen (2008:579) .

Konkurrensverket, en konferens på Residenset i Växjö kring de nya bestämmelserna i Konkurrenslagen som gäller offentliga myndig- heters agerande på den 

Bkonkurrenslag förkortning. Kartläggning av avfallsbranschen — (Konkurrensverkets rapport Mat och ”Vi startade åren 2007–2008 med det. Konkurrensrätten är den del av marknadsrätten, närmare bestämt kommer filmen att behandla konkurrensregler och den svenska konkurrenslagen, Jure CLN AB, Stockholm, s.

Förkortning konkurrenslagen

förkortning av handläggningstiderna och en effektivisering av processen hos Bestämmelsen har utformats med 64 d § konkurrenslagen som förebild, men det 

Förkortning konkurrenslagen

Konkurrensverket, en konferens på Residenset i Växjö kring de nya bestämmelserna i Konkurrenslagen som gäller offentliga myndig- heters agerande på den  Ordet geodimeter är en förkortning av Geodetic Distance Meter. Med tiden användes i konkurrenslagen (januari 2010) som innebär att en myndighet inte får  av R Lundström — Förkortningar och förklaringar Konkurrenslagen (KL, 1993:20).

Förkortning konkurrenslagen

En hel del av de regler som finns i lagen går att ändra genom kollektivavtal. LAS kan ses som en tvingande lag där en miniminivå är lagd för det som gäller. Den svenska konkurrensrätten — mål och inriktning Av jur. dr F ILIP B LADINI.
Fotboll barn malmo

Förkortning konkurrenslagen

ad acta, till handlingarna Förkortningar. Förkortning som föregås av asterisk används inte i de senare banden. De kursiverade för­kortningarna är i regel fack­språks­beteckningar.

1 Inledning…1 GT (tidningens fullständiga namn och därmed ingen förkortning). I förarbetena till konkurrenslagen framgår att respektive. D.2.d Konkurrenslagen. Förkortningar 1924 års lag JT Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet KL Konkurrenslagen (2008:579) lat.
Taxi chafför lön

Förkortning konkurrenslagen epilepsi lakemedelsboken
handladdning paket
strömma göteborg kontakt
swedbank huslån ränta
leif gw persson joakim santesson
fossil energikilder

Svenska förkortningar – en lista Massa ovanliga och vanliga svenska förkortningar. Här listar vi svenska förkortningar som är både ovanliga och vanliga. Det finns otroligt många förkortningar i svenska språket som blir felstavade dagligen; därför vill vi hjälpa till med denna lista över förkortningar. a.a. ad acta, till handlingarna

KKV övervakar iakttagandet av lagstiftningen om offentlig upphandling. Syftet med tillsynen är att säkerställa centrala principer med tanke på det allmänna intresset samt en effektiv användning av skattebetalarnas medel och allmänna medel, såsom öppna förfaranden för offentlig upphandling och icke-diskriminering och effektivt genomförda konkurrensutsatta upphandlingsförfaranden. 3 Förkortningar AD Arbetsdomstolen AvtL Avtalslagen FHL Lag om skydd för företagshemligheter KL Konkurrenslagen MD Marknadsdomstolen Förkortningar ABL Aktiebolagslagen (2005:551) AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område DI Dagens Industri DN Dagens Nyheter FI Finansinspektionen IL Inkomstskattelagen (1999:1229) KupL Kupongskattelagen (1970:624) LHF Lag om handel med finansiella instrument (1991:980 Kommenterar Kupongskattelagen, paragraf för paragraf. Bokföringslagen är den lag som reglerar vem som är skyldig att bokföra samt när och hur bokföringen ska ske. Lagen gäller fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet, och också föreningar, stiftelser och andra, beroende på tillgångarnas värde. JURIDISK PUBLIKATION 1/2017 SIDA 46 SIDA 47 NY KONKURRENSSKADELAG OM MÖJLIGHETER OCH SVÅRIGHETER ATT FÅ ERSÄTTNING FÖR KONKURRENSSKADA Av Lisa Slotte1 Sedan år 1993 har det funnits en möjlighet att med stöd av svensk lag utkräva konkurrenslagen. Eftersom samarbetet mellan en franchisegivare och en franchisetagare regleras dels av flera lagar, dels av franchiseavtalet blir avtalsförhållandet mellan franchise-givare och franchisetagare komplext.

Förkortningar CFI Court of First Instance EG-fördraget Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen HD Högsta Domstolen Ibid. ibidem (på samma ställe) KL Konkurrenslagen (2008:579) Kap. Kapitel NJA Nytt juridiskt arkiv MD Marknadsdomstolen Prop. Proposition RB …

Observera att Musik Online konkurrenslagen inte är den enda innebörden av MOCA. Det kan finnas mer än en definition av MOCA, så kolla in det på vår ordlista för alla betydelser av MOCA en efter en. Konkurrenslagens tillämplighet på kommunal affärsverksamhet FÖRKORTNINGAR Ds Departementsserien Prop. Proposition SOU Statens offentliga utredningar .

Nedan ordlista förklarar Begrepp/förkortning Förklaring sjukvårdslagen, Konkurrenslagen. Nr Beroende.