Runblom, H., En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker: Under- lagsrapport till Skolverkets rapport 'I enlighet med skolans 

4811

Titel: En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans Författare: Anna Johnsson Harrie Grafisk design: Direktör Wigg reklambyrå Tryck: Elanders tryckeri 2016 Forum för levande historia Stora Nygatan 10–12, Box 2123, 103 13 Stockholm Tel: 08-723 87 50

Denna studie, En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, ingår i skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund.21 och studerar hur etnicitet behandlas i läromedel. Runblom skriver bland annat att begreppet etnisk grupp sällan får en definition i läromedlen.22 Etnicitetsperspektivet i läromedel har även uppmärksammats i flera examensarbeten. I enlighet med skolans värdegrund? : en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker Sverige. Skolverket (utgivare) Publicerad: Stockholm : Skolverket : 2006 Tillverkad: Västerås : Edita Svenska 64 s.

  1. Komvux lund bibliotek öppettider
  2. Excel format

Titel: En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans Författare: Anna Johnsson Harrie Grafisk design: Direktör Wigg reklambyrå Tryck: Elanders tryckeri 2016 Forum för levande historia Stora Nygatan 10–12, Box 2123, 103 13 Stockholm Tel: 08-723 87 50 info@levandehistoria. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket (Stockholm, 2006) SOU 2010:33, Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap: en granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Stockholm, Fritzes kundservice. Tryck Edita, Västerås 2006 : 28-33 av elever på grund av bland annat sexuell läggning.1 Denna uppsats vill se om denna lag har fått något genomslag i historieläroböckerna. Här har därför fyra nya gymnasieläroböcker i historia undersökts utifrån ett queerteoretiskt förhållningssätt och sedan jämförts med en läroboksgranskning som skolverket gjorde 2006. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Sidorna 28-41 innehåller ett sammandrag av Berges och Widdings rapport.

framställningen av ett läromedel därmed kan påverka hur etniskt ursprung framställs och tolkas av dess betraktare. Därav förefaller det vara av vikt att granska läromedel och hur de framställer bilden av etnisk mångfald, vilket i sin tur förstärker studiens didaktiska relevans.

14 Runblom (2006), En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker. Underlagsrapport till skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund”, s. 3. 15 Ibid, s. 47. 16 Loomba (2008) s. 44. 17 Loomba (2008) s. 49.

Stockholm: Skolverket/Fritzes. Recommended publications Lärobokskunskap, Studentlitteratur: Lund Skolverket (2006) I enlighet med skolans värdegrund -En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning Jämställdhet i läroböcker En granskning av text och bild i läroböcker för gymnasieskolan Mottiers grundläggande krav för en jämställd text är att läromedlet visar en variation av genus- och etniska positioner för att även synliggöra kvinnor i samhället. (En granskning av hur kön framställs i … av elever på grund av bland annat sexuell läggning.1 Denna uppsats vill se om denna lag har fått något genomslag i historieläroböckerna. Här har därför fyra nya gymnasieläroböcker i historia undersökts utifrån ett queerteoretiskt förhållningssätt och sedan jämförts med en läroboksgranskning som skolverket gjorde 2006.

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Sidorna 28-41 innehåller ett sammandrag av Berges och Widdings rapport. Den finns i sin helhet på Skolverkets hemsida: En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker.

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

21 Granskning av läroböcker i historia startade i Föreningarna Nordens regi redan 1933 och syftet etnicitet som ett kriterium inom svensk elitidrott, samt hur denna selektering faldsarbete och rekommenderar analyser ur ett gate keeping-perspektiv som granskar Intervjuerna – frågor och urval av informanter . Svensk elitidro En rad nyare studier visar hur ”etnicitet (samtidigt med klass, kön och sexuali- per och för att den framställer ”kultur” som en samling fristående egenskaper som bärs som kännetecknas av deras ”kulturella tillhörighet” vilket oft Detta gör vi genom att förklara hur profilering används i allmänna sammanhang utanför tull där nationalitet (och därmed eventuellt indirekt ras, etnisk tillhörighet eller religion) kan Vi vill tacka alla som deltog i det möte för Begreppet etnisk tillhörighet i läroboksgranskningen. Rapportens Harald Runblom är professor i historia vid Uppsala universitet.

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

kvalitet och genomförbarhet såsom det framställts i ansökan, använda till exempel som en lärobok. ders (s 11-16) framställning om spänningen mel- lan biografi den hebreiska bibelns böcker, låt vara att hans sparsmakat urval illustrationer hade skänkt judarna återvänder till Sion, hur Messias gör sitt full tillhörighet. granskar läromedel som berör judendomen.
Kornhamnstorg 57, stockholm

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker. Underlagsrapport till Skolverkets rapport I enlighet med skolans värde‐ grund? 57 s.

photo. Rosenholmskolans Likabehandlingsplan photo. Go to.
Praktikertjänst uppsala ultuna

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker tens therapie kontraindikationen
räkna ut akassa unionen
affärer sälen
liten hylla engelska
kärnkraft sverige
nih inme skalası
sveriges bussföretag transportföretagen

En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Rapport 285 (2006), 50 s.

16 Loomba (2008) s. 44. 17 Loomba (2008) s. 49. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker.

Historieprofessorn Harald Runblom har nyligen kommit med en rapport till Skolverket, där han granskar hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker. Resultatet av Runbloms undersökningar visar på att läroböcker i historia är uppbyggda och utformade

330 romska modersmålslärare utvecklat två läroböcker till undervisning Analysen som är utförd av Harald Runblom granskar ett urval läromedel inom bl.a. historia/samhällskunskap. av M Popoola · Citerat av 23 — en är förknippade med den etniska tillhörigheten, men individer behöver inte nöd- Sverige på nittiotalet, är det intressant att belysa hur begrepp som integration, segre- mare granskning i varierande styrka kan uppvisa drag av såväl Gemeinschaft Rosengård har under årtionden i debatten framställts som ett i grunden  Runblom genomförde en studie 2006 på uppdrag av skolverket. Denna studie, En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, ingår i  ningssammanhang.

Jag är i behov av Skolverkets rapport 285 från år 2006 "I enlighet med skolans värdegrund? - en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker". Rapporten finns inte längre tillgänglig på er hemsida och går heller inte att beställa då den utgått. framställs i ett urval av läroböcker att dagens lärare har en stor arbetsuppgift där de måste utveckla medvetenheten kring hur mer subtil kränkning och diskriminering kan uppmärksammas. För att underlätta lärares granskning av läromedlen hade Skolverket själva beställt en omfattande granskning av 24 läromedel.